Call open from November 23rd to 31 December 2018.

The Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País and the Fundació Barcelonesa d’Amics del País together with Don Javier Godó, Conde de Godó, and "La Caixa" are promoting scholarships for teaching and research staff as well as to Phd Students linked to Catalan universities and research centers. Grants are for a minimum stay of three months in research centers and foreign universities, with the aim of promoting the development of research and teaching in Catalan universities.

Ajuts addicional per a la realització d'estades breus a centres d'I+D i per al finançament de despeses de matrícula de doctorat per a contractats/des predoctorals Mineco BES-217

Més informació